• 24 januari 2023
    Oorlog en ontwapening

O o o, die Nato

JoopFinland

De Finse minister van BZ pleitte vanochtend voor een pauze in het proces dat de toetreding van Zweden en Finland tot de Navo moet begeleiden. Aanleiding zijn de rellen in zowel Zweden als Turkije, en de afzegging van het bezoek van de Zweedse minister van BZ aan Ankara. Maar het is niet de eerste keer dat Turkije dwarsligt in Navo-verband.

Goeie zaak dat het archief van dertig jaar Konfrontatie momenteel stuk voor stuk (!) online wordt gezet.  In het artikel 'Rasmussen, Rasmussen ...' van Govert de Groot uit 2009 vinden we de volgende citaten:

Hé, hé, ik moet de boerenzoon, econoom en politicus uit Oost-Jutland Anders Fogh Rasmussen (1953-) hebben, de inmiddels oud-minister-president van Denemarken van de liberale partij Venstre (‘Links’). Deze Rasmussen gaat ‘onze’ Jaap de Hoop Scheffer op 1 augustus 2009 als secretaris-generaal van de NAVO opvolgen. Anders Fogh is niet een man met een Obama-persoonlijkheid, al is het wel Obama die zijn benoeming er doorgedramd heeft.

(...)

In 2003 wekte Anders irritatie bij de Turken met zijn opmerking dat Turkije „nooit een volwaardig lid van de Europese Unie” zal worden. Ankara maakte zich vooral zorgen over de opstelling van Rasmussen in de Deense cartoonrel. "In een tijd waarin de NAVO meer verantwoordelijkheden wil in Afghanistan en Pakistan, kun je je géén NAVO-SG veroorloven die een standpunt inneemt dat miljarden moslims afkeuren".Turkije verzette zich dan ook tegen zijn benoeming en waarschuwde desnoods een veto uit te spreken. Echter Obama beloofde dat Turkije lid mag worden van de Europese Unie. Hoe fris briesje hij ook over deze wereld laat waaien, ik wist niet dat Obama ook gekozen was als president van de Europese Unie.

Die cartoons  worden weer getekend en verbrand en ook de Zweedse vlag gaat in Turkije in vlammen op. (Zelfs de dubbelsneue voorman van Pegida in de polder heeft al weer van zich laten horen, vernam ik vanochtend bij de NPO) In de massamedia wordt echter vergeten/ verzwegen hoezeer de recente regeringswisseling in Zweden aan de grimmige sfeer bijdraagt. De ZwedenDemokraten controleren niet alleen de gang van zaken in het Zweedse centrum van de macht maar vooral ook de straat.

De fascistische beweging van Jimmy  Akesson veroorzaakt al sinds jaar en dag een golf van straatgeweld in de Zweedse steden. Met bij roofpartijen in de depots van het leger buitgemaakte wapens worden daar oorlogen tussen straatbendes uitgevochten. Omdat dat gebeurt in de wijken waar veel of alleen maar immigranten leven, weet de partij het geweld op het conto van de niet-Zweedse 'barbaren' te schrijven.

In een artikel in Kleintje Muurkrant voorspel ik dat het van de Zweedse en Finse toetreding tot de Navo helemaal niet gaat komen. Naar mijn idee dient de clash tussen Stockholm en Ankara alleen maar als mist: in werkelijkheid ligt het lidmaatschap van de twee landen straks als wisselgeld op tafel bij vredesonderhandelingen met Putin. Het Kremlin kan thuis goed verkopen dat het een loopgravenoorlog in de Ukraine heeft opgegeven voor een overeenkomst waarin het de controle houdt over de Oostzee en een niet-Nato grens van 1300 kilometer blijft delen met Finland. 

Die Finse minister van BZ heeft het vandaag over een pauze in het toetredingsproces, maar twee weken terug in Zweden liet hij weten dat beide landen het misschien maar helemaal moesten vergeten. In Zweden is tachtig procent van de bevolking van mening dat Stockholm niet moet toegeven aan de Turkse eisen -uitlevering van veelal Koerdische politici-, in Finland wordt aan de volksvertegenwoordigers die in de zomer nog vrijwel unaniem tekenden voor de aanvraag van het lidmaatschap steeds dringender gevraagd of er ook een Plan-B is...