Geschiedenis

Konfrontatie werd opgericht in 1991 en verscheen tot 1996 als papieren maandblad. Na een doorstart op het internet in 2006 werd de naam gewijzigd in Konfrontatie digitaal.

Over ons

Bij de overgang van de tachtiger naar de negentiger jaren van de vorige eeuw was wat zich tot dan toe 'de (buitenparlementaire) beweging' had genoemd ernstig verdeeld en daardoor verzwakt. Konfrontatie werd opgericht om radicaal-links van nieuw elan te voorzien. De medewerkers van Konfrontatie zijn dan ook afkomstig uit de diverse sociale bewegingen en actiegroepen die de jaren zeventig en tachtig rijk waren en hebben verschillende achtergronden en geschiedenissen. Ze zaten vroeger onder andere bij de bladen De Zwarte (Den Haag) en Kleintje Muurkrant ('s-Hertogenbosch), bij de kraakbeweging en de autonome actiebeweging.

Letterlijk stuk voor stuk verschijnt ook de 'papieren Konfrontatie' online. Over afzienbare tijd moeten alle 39 verschenen afleveringen van het maandblad op de site te lezen zijn.