Hoe lang houdt de democratie de schijn nog op?

woensdag, 4 augustus 2021
Er zijn in de westerse samenleving tegenwoordig bijna dagelijks protesten tegen wat dan ook. Van kleinere betogingen tot massale demonstraties. Allemaal uitingen van onvrede en wat het specifieke onderwerp van dat moment ook mag zijn; in de kern is de onvrede terug te voeren op de wijze waarop onze samenleving is georganiseerd.

Henk Witte

Criminalisering

zaterdag, 31 juli 2021
De vraag die zich de laatste tijd opdringt, is of 'staat en kapitaal' zich bevinden in een fase van criminalisering, in de betekenis dat zij zich steeds minder aantrekken van de rechtsbeginselen van 'goed burger- en werkgeverschap': crimineel handelen. Een vraag die een uitgebreid onderzoek verdient, maar hier beperkt blijft tot een paar voorbeelden en overwegingen.

Hans Boot