dinsdag, 31 juli 2018
Auteur
WK

In de jaren '80 leek de Anglo-Amerikaanse overheersing middels taal een hoogtepunt te hebben bereikt, met 'Verónica' en haar 'NY-decor' inclusief half-amerikaans pratende presentatoren. We wisten toen nog niet dat het 'steenkolenengels' zoals dat hier verhaspeld wordt een nog grotere vlucht zou nemen, dankzij de universitaire wereld. Voor onze 'schetenwappers' was een redelijke beheersing van het Duits en Frans natuurlijk altijd al een brug te ver geweest (daarvoor moet je in ons taalgebied naar Vlaanderen) en de 'verengelsing' de enige uitweg in het zich bewegen op de 'internationale markt der wetenschappen'.

Nederland was het enige land ter wereld waar je filosofie kon studeren zonder Duits of Frans te beheersen. Of Nederlands. Universitaire docenten klaagden al decennia over de belabberde taalbeheersing van hun studenten. Het verhinderde de autoriteiten (wat is er hierarchischer dan een universiteit) niet om het Engels als 'gelijkwaardige taal' in te voeren. Engels wil je ze niet horen praten laat staan schrijven, maar hun moederstaal is eveneens beneden alle peil. Dat allemaal 'in dienst van de wetenschap'.

We zien het bedroevende resultaat in de media waarin deze studenten hun bedoelde plaatsen innemen. Uiteraard had het invoeren van Engels in deze commerciele tijd 'een economische component', bedoeld om buitenlandse studenten te trekken in het circus om in ons geprivatiseerde onderwijs winst te maken. In het straatbeeld (in het door het toerisme veroverde Amsterdam is het helemaal uit de hand gelopen) is het Engels (of wat daar voor doorgaat in vaak hilarische termen) tot in het imbiciele voortgeschreden. Met 'kids' moeten we 'kinderen' vergeten.

We willen het zelf. Zou het? Net als de EU en 'het Nederlands Elftal' dat 'Oranje' werd, proberen ze ons aan te praten dat we er zelf voor gekozen zouden hebben om in het Engels toegeschreeuwd te worden vanaf puien en in folders. 'Fijn voor de expats'. Amehoela. Dit is een politieke opzet om ons Atlantische vazalschap onomkeerbaar te maken door de taal van deze overheersers (sinds 1701 toen de 'Glorious Revolution' met 'dubbelmonarch'  Willem III ons van onze scheepsbouw en handelspositie beroofde) hier in te voeren. De taal van de verliezers de komende eeuw. Want wat deze verengelsing vooral zo dom maakt is het feit dat de machten achter deze taal (het imperialistische Amerika en het perfide Albion waaruit het ontstaan is) op hun retour zijn in de wereld.

Duits is natuurlijk de eerste taal in Europa, waar Den Haag in haar vazalschap ons van wil afsnijden. Russisch en Chinees zouden we moeten leren. En Spaans, omdat de halve wereld dat als gevolg van het koloniale rijk dat aan de Anglo-Amerikaanse overheersing vooraf ging spreekt. Het onderwijs in Engels zou gewoon afgeschaft kunnen worden. Het heeft ook geen merkbaar resultaat, net zo min als het onderwijs in Duits en Frans, voorzover dat nog plaatsvindt. Een Nederlander die 6 jaar Frans heeft gehad op school begint in Frankrijk nog in steenkolenengels.

De aandacht moet uitgaan naar het Nederlands. 'Eigen taal eerst'. Het blijkt in de praktijk (luister naar radio en tv) al verdomd moeilijk dat goed te spreken laat staan te schrijven. Inzicht in en kennis van eigen taal is de basis voor het leren van een volgende. In Nederland ontstaat een situatie waarin niemand meer goed Nederlands laat staan Engels of een andere taal spreekt. 

Ik weiger systematisch om Engels te spreken. De Anglo-Amerikanen en hun handlangers hebben al veel te veel terrein veroverd. Dat een Fransman, Italiaan of Duitser zich in brabbelend Engels moet verstaan in dit godgeklaagde land zegt genoeg. Dat een Nederlander deze onzin ook uithaalt in Duitsland, Frankrijk of Italie nog meer: geen Fransman, Duitser of Italiaan zou het in zijn hoofd halen de Engelse taal te gebruiken als hij deze landen bezoekt. Zo zijn de Nederlanders, die zich laten voorstaan op hun beheersing van het Engels, de risee van Europa, onvergelijkbaar met Scandinavie 'waar de kerstening zich te laat voltrok' en ze moeite hebben met alles maar tenminste uitstekend Engels leren.

WK