zondag, 23 september 2018
Auteur
WK

Dat militairen, politieagenten, zorgmedewerkers en leraren dinsdag 2 oktober gaan demonstreren in Den Haag tegen het afschaffen van de dividendbelasting, vormt eigenlijk de meest voorbereidend revolutionaire daad van de arbeidersklasse tegen het kapitaal in Nederland van na de oorlog.

De 2 miljard euro die de afschaffing de schatkist kost en aan de rijken wordt uitgekeerd door Rutte III zou anders ten goede kunnen komen aan de 'publieke sector'. Het schaamteloze graai-kabinet van VVD, D'66, CDA en nog wat grut wordt een niet te lang leven toegedicht in MSM. Rutte's lachje wordt steeds enger.

Een 19e eeuwse quote die aan verschillende beroemde figuren uit de geschiedenis wordt toegeschreven (waaronder Schubert!) is: 'Als de wereld vergaat ga ik naar Nederland want daar gebeurt alles 50 jaar later'.

Waarheid is dat gebeurtenissen die omliggende landen verscheurden (van hongersnoden tot oorlogen waar de Republiek buiten bleef) onze Lage Landen eeuwenlang een voorbeeld van rust, voorspoed en kneuterigheid bleven.

Na Wo2 bleef Nederland, verwikkeld in een koloniale oorlog in Indonesie, opvallend rustig in vergelijking met naburige landen, bijvoorbeeld Belgie of Frankrijk. De 'arbeidsvrede' (denk aan de door de nazi's geinstalleerde SER) was een hoog goed.

De arbeider (behalve de CPN tot die werd omgedraaid) kende zijn (van haar was nog geen sprake en transgenders bestonden alleen in sprookjes) plaats en nam de pet nog af als de hoed passeerde.

Dus op 2 oktober allemaal naar het Malieveld om de speerpunten van het verzet tegen het Kapitaal te ondersteunen! Het klinkt lastig voor 'Links' om te volgen als de militairen en politieagenten het voortouw nemen, maar verman je. Het zijn ook maar loonslaven in dienst van het kapitalisme. Als zij zich verzetten tegen de Beurs is dat de dichtst mogelijke nadering naar een verandering van de bezitsverhoudingen in dit land.

Revolutie in Nederland!

WK