donderdag, 20 september 2018
Auteur
Taco van Dommels

De onvermoeibare strijders tegen DRM (Digital Restrictions Management) vierden op 18 september hun jaarlijkse internationale strijddag. Activisten, auteurs, kunstenaars, uitgevers en IT-ontwikkelaars vroegen op het internet en op straat aandacht voor het creëren van DRM-vrije media, technologie en software. Want technische DRM-snufjes bedreigen en beperken steeds meer de vrije toegang tot het internet en allerlei IT-gestuurde apparaten. En ons surfgedrag wordt steeds meer ´gevolgd´ en geregistreerd. Allemaal ten dienste van media- en softwaremultinationals die ons een (geprivatiseerd) Internet of Things door de strot willen duwen.

Waar het om gaat bij DRM? Denk bijvoorbeeld aan dat leuke liedje of filmpje dat je niet kon kopiëren en delen. Of aan dat e-book dat niet op de e-reader van een vriend kan worden gelezen. Of aan een ´single-player game´ dat niet zonder internetverbinding kan worden gespeeld.D RM is een soort slot op mediaproducten dat zich bevindt op bepaalde communicatiekanalen en afspeelapparatuur. DRM wordt gepresenteerd als een rechtvaardige en noodzakelijke methode om het kopiëren en delen van bestanden tegen te gaan, ter bescherming van auteursrecht en intellectueel eigedomsrecht.

Maar DRM voorkomt helemaal geen copyright-schending en komt niet op voor de belangen van auteurs. Het is namelijk onmogelijk om alle films, boeken, foto´s en muziek alleen nog te verkopen via onkraakbare met DRM-afgeschermde communicatieplatforms. Er is tenslotte maar één DRM-vrij exemplaar van zo´n mediaproduct nodig om er kopies van te maken voor illegale verspreiding. Is DRM hetzelfde als Copyright? Nee, copyright gaat over het recht op verspreiding en verkoop van bepaalde mediaproducten; DRM gaat over het opleggen van beperkingen aan de gebruikers van die producten en bepaalde software. Voor het openen (afspelen, inzien en beluisteren) van zo´n mediaproduct moet (extra) worden betaald.

Veel distributieplatforms voldoen al aan de strenge copyrighteisen van grote uitgevers, studios, muzieklabels en softwarebedrijven. Maar met de instelling van een DRM-slot verplichten de grote media- en technologiebedrijven de gebruiker van mediaproducten ook nog eens om te betalen voor het verwijderen ervan. Door gebruik te maken van de copyright-wetgeving kunnen die bedrijven de gehele distributiedienstverlening gemakkelijk voorzien van hun DRM-technologie. Zo verkrijgen ze een nòg grotere controle over gebruik(ers) dan via de copyright wetgeving mogelijk zou zijn.

Oneigenlijke effecten

Toepassing van DRM kan betekenen dat gebruikers hun wettelijke recht onder de copyright wetgeving niet meer kunnen uitoefenen. Zoals het opslaan van kopies van CD´s of DVD´s, het lenen van bibliotheekmateriaal, het toegang krijgen tot werken in het publieke domein of het gebruiken van copyright materiaal voor onderzoek en onderwijs. Verder kunnen ook onafhankelijke labels, studio´s en uitgevers en softwareontwikkelaars het slachtoffer worden van DRM. Zodra een distributeur via DRM een belangrijk aandeel in een bepaalde markt verwerft, kan het zijn dat de klanten van de onafhankelijken automatisch worden gebonden aan diens DRM-afgeschermde communicatieplatform. En onafhankelijk geproduceerde werken kunnen permanent ontoegankelijk worden zodra de DRM-software verandert of zodra de dienst niet meer wordt onderhouden.

De Electronic Frontier Foundation (EFF) en de Free Software Foundation (FSF) vinden daarnaast dat de inzet van DRM-systemen innovatie en concurrentie tegen gaat, met name van het midden- en kleinbedrijf. Geen geprivatiseerd Internet of Things! In feite gaat het bij DRM niet alleen om afgeschermde mediaproducten, maar in toenemende mate ook over de geprivatiseerde bediening van apparaten en machines. Denk aan de robot in de huishouding, aan zelfrijdende auto´s en aan op afstand bedienbare medische apparatuur. Daarom moeten we ons (blijven) verzetten tegen DRM-wetgeving en een geprivatiseerd Internet of Things.

Taco van Dommels