Utrecht 31 maart: demonstratie Europese dag van acties tegen het kapitalisme

31 maart gaan in Europa duizenden mensen de straten op om hun onvrede over
het kapitalisme te uiten en om te protesteren tegen de maatregelen van het
IMF, de EU en de ECB (de zogenaamde Trojka). Ook in Nederland
(Overvecht-Utrecht) zal er gedemonstreerd worden tegen deze maatregelen én
tegen alle bezuinigingsmaatregelen die door Rutte 1 worden genomen. Voor
de demonstratie wordt opgeroepen door verschillende linkse organisties en
grassroot vakbonden.

In Europa is er sprake van een enorme economische crisis. De Europese Unie
heeft een aantal  noodmaatregelen bedacht om het kapitalisme te redden.
Als deze maatregelen falen, zo stellen regeringen en de media, zal ook in
Nederland een ineenstorting volgen met recessie en massale armoede tot
gevolg. Men doet ons bovendien geloven dat de oorzaak van de crisis ligt
bij luie Grieken, hebzuchtige banken of de Euro.

Organisatie zoals CNT, FAU, Ökologische Linke, Alpha Kappa en vele andere
zullen in Spanje, Duitsland, Griekenland, Polen, Oostenrijk, Italië,
België, Portugal, Slovenië, Denemarken, Italië, Kroatië en Oekraïne
verschillende acties en demonstraties organiseren. In Nederland
mobiliseren Vrije Bond, Klasse!, Weldaad, ASB, Kritische Studenten
Arnhem-Nijmegen, Kritische Studenten Utrecht, AK-Utrecht en GIO en
ondertussen vele anderen voor deze actiedag.

Tijdens de demonstratie is het de bedoeling dat we ons verzet tegen de
bezuinigingen laten horen en onze internationale solidariteit laten zien.
Zo willen we laten zien dat alle slachtoffers van de crisis aan dezelfde
kant staan, zowel in Nederland als in Griekenland, en dat verzet tegen
bazen, bankiers en politici waardevol en productief is. Na de demonstratie
zal op de Neude een manifestatie gehouden worden met infokraampjes. De dag
zal afgesloten worden met een peoples assembly (volksvergadering) op de
Neude.


Berichtgeving over M31 op het internet
http://www.march31.net/nl
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/03/04/demonstratie-tegen-ka...
http://www.georganiseerde-weldaad.nl/
http://www.kritischestudenten.nl/agenda/m31-europese-actiedag-tegen-kapi...
http://www.vrijebond.nl/tag/m31/
http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/2012/02/31-maart-europese-acti...
http://www.globalinfo.nl/Nieuws/ook-in-nederland-actie-op-31-maart-tegen...
http://tilburg.occupywaarjeookbent.nl/page23.php
http://www.occupynijmegen.org/2012/02/08/occupy-warmt-zich-op-voor-een-w...
http://www.doorbraak.eu/?p=9188
http://twitter.com/#!/M31NL
https://www.facebook.com/March31NL
https://www.facebook.com/events/316790055045931/


Contactgegevens
email: 31maart@riseup.net
website: www.march31.net

Info-avonden:
Er worden deze maand verschillende info-activiteiten georganiseerd naar
aanleiding van de demonstratie. Een overzicht en het programma van deze
info-activiteiten kan je hier vinden:
http://www.vrijebond.nl/info-avonden-over-m31-in-nederland/