Het project Konfrontatie

Door de Konfrontatie groep

Wat willen we met Konfrontatie? Een kort overzicht van de beweegredenen en de historie van Konfrontatie.

1991 - 1995
Voorjaar 1991 werd besloten, na een lange reeks voorbereidende vergaderingen om met een nieuw links maandblad te beginnen: Konfrontatie. In het Nulnummer publiceerden we een uitgebreide verklaring over het hoe en waarom van het blad onder de kop: "Zonder het vrije botsen der meningen". Een blad met een breed scala aan onderwerpen, waarmee werd geprobeerd om een enerzijds een breder publiek te vinden dan de bestaande linkse bladen in het algemeen hadden, maar bovenal om een doorbraak te maken in de onderlinge verdeeldheid van vele linkse groepen: het werken aan een nieuw politiek perspectief en het werken aan meer samenhang binnen links. Eind 1995 werd besloten om na vier jaar te stoppen met het papieren maandblad Konfrontatie.

1996
Met een aantal mensen besloten we daarna om gebruik te maken van de toen nog vrij nieuwe digitale ontwikkelingen en mogelijkheden. Een middel dat in wezen zelfs een groter scala aan mogelijkheden bood dan de gedrukte bladen. En op 15 april 1996 zijn we toen doorgestart met de digitale Konfrontatie. We publiceren artikelen en discussiebijdragen rond een breed scala aan thema's zoals: Europa, economie, globalisering, (verzorgings)staat, milieu, migratie, justitie, militarisme, Ruimtelijke ordening, media, sport etc., of gewoon over zaken die ons dwars zitten.

Konfrontatie-digitaal probeert zo een middel te zijn voor mensen en groepen, die rond bepaalde thema's actief zijn, om discussies te voeren en informatie op te zoeken en uit te wisselen;