Het project Konfrontatie

Wat willen we met Konfrontatie? Een kort overzicht van de beweegredenen tot en de historie van Konfrontatie.

1991 - 1995
Voorjaar 1991 werd, na een lange reeks voorbereidende vergaderingen, besloten om met een nieuw links maandblad te beginnen: Konfrontatie. In het Nulnummer publiceerden we een uitgebreide verklaring over het hoe en waarom van het blad, onder de kop: "Zonder het vrije botsen der meningen". Een blad met een breed scala aan onderwerpen, waarmee werd geprobeerd om een breder publiek te vinden dan de bestaande linkse bladen in het algemeen hadden, maar ook en vooral om een eind te maken aan de onderlinge verdeeldheid van vele linkse groepen. Door te werken aan een nieuw politiek perspectief en aan meer samenhang binnen links. Eind 1995 werd besloten om na vier jaar te stoppen met het papieren maandblad Konfrontatie.

Vanaf 1996
Met een aantal mensen besloten we daarna om gebruik te maken van de toen nog vrij nieuwe digitale ontwikkelingen en mogelijkheden. Een middel dat in wezen zelfs een groter scala aan mogelijkheden bood dan de gedrukte bladen. En op 15 april 1996 zijn we doorgestart met de digitale Konfrontatie. We publiceren sindsdien in de vorm van een blog kortere of langere artikelen en discussiebijdragen rond een breed scala aan thema's, zoals: Europa, economie, globalisering, (verzorgings)staat, milieu, migratie, justitie, militarisme, gender, media etc., of gewoon over zaken die ons dwars zitten. Tevens houden we een agenda bij van demonstraties en anderssoortige bijeenkomsten, in binnen- en buitenland.

Wil je meedenken en of -schrijven, of heb je iets voor op de agenda, stuur dan een mail naar redactie@konfrontatie.nl.