januari 2018

Identiteit

Ik moet een jaar of 15 / 16 zijn geweest. Dat is dus al verdomde lang geleden. We hadden in die tijd een zeer progressieve leraar nederlands, z'n naam is me ontschoten. Alle leraren waren progressief overigens, vooral de geschiedenisleraren. Zoals dat gebruikelijk was moest er af en toe een zogeheten 'opstel' geschreven worden. De opdracht, de te gebruiken titel dus, kan ik me niet meer herinneren. Maar wel de porté van de inhoud die ik schreef.

Bender

Hoge Raad

De Hoge Raad adviseert de wetgever in een uitspraak van 8 december om de bepaling, dat bloedverwanten in de tweede graad wanneer er sprake is van mantelzorg geen gezamenlijke huishouding voeren, te schrappen. (HR:2017:3081 te vinden op rechtspraak.nl). Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het inkomen van de mantelzorgers, omdat ze soms zelfs helemaal zonder inkomen kunnen komen te zitten. Dit is de zoveelste (bureaucratische) tegenwerking van mensen die hun naaste willen verzorgen.

Piet van der Lende

Kanttekeningen bij het FNV-offensief

Komende zaterdag, 13 januari, is de landelijke start van het FNV-offensief ‘tegen de race naar beneden’. De FNV wil ‘een beweging voor fundamentele verandering op gang brengen, zodat Nederland eerlijk wordt’. De bond gaat strijden voor ‘maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stopt. En maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en aandeelhouders, eerlijk gaat meebetalen aan onze samenleving.’

Willem Bos

De grote ruk

De conservatieve reactie op de progressieve erfenis van de jaren zestig liet in Nederland langer op zich wachten dan in Amerika en Groot-Brittannië. Frits Bolkestein en Pim Fortuyn doorbraken de surplace, hun opvolgers sprintten naar het rechts-populisme dat we nu beleven.

Merijn Oudenampsen

De dingen die er echt toe doen

Laatst was het weer eens zo ver. Een expert liet zijn licht schijnen over onze concurrentiepositie binnen de Europese economie. En wat bleek? We werken te weinig. Met name de vrouwen laten het afweten op de arbeidsmarkt. Met hun deeltijdbaantjes is de arbeidsproductiviteit ver onder de maat. Natuurlijk werd er ook nog even ingekopt dat hun zelfontplooiing en de maatschappelijke relevantie niet uit de verf zullen komen met zo een geringe deelname aan het arbeidsproces.

Pietje Rebel

“Don’t let Afrin become another Kobane”

Academici en internationale mensenrechtenactivisten hebben een petitie gepubliceerd waarin ze de wereldleiders oproepen om de voortdurende Turkse agressie tegen de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië, met beschietingen door artillerie en luchtaanvallen te stoppen.

De petitie, die ondertekend is door accademici en activisten als Noam Chomsky, Michael Hardt en Debbi Bookchin, roept op om nieuwe aanvallen van Turkije en van door Turkije ondersteunde jihadistengroepen als Al Qaeda, te voorkomen.

Hieronder de volledige tekst:

Noam Chomsky, Michael Hardt e.a.

Vakbeweging slaat op tilt

Heeft de vakbeweging haar langste tijd gehad? Al jaren neemt haar invloed af, evenals het aantal leden. In de traditionele media is de aandacht voor haar beperkt, de kennis van zaken gering en de toon badinerend. Misschien is het tekenend dat het Financieele Dagblad (FD) daarop een uitzondering is. De 'eigen' papieren en digitale informatiekanalen zijn meer propagandistisch dan analyserend. Er zijn stakingen. Van onderwijs tot schoonmaak, van transport tot zorg, van supermarkten tot 'flex bezorgers', maar de bonden zijn daarin meer volgend dan organiserend en de behaalde resultaten zijn kwetsbaar.

Hans Boot

'Wir haben es satt!' en de kapitalistische groeidwang¨

Bestuurslid Roland Röder van de Duitse vereniging Aktion 3. Welt Saar e. V. schreef een pissig stuk voorafgaand aan de demonstratie 'Wir haben es satt – der Agrarindustrie die Stirn bieten', van afgelopen zaterdag in Berlijn. Aanleiding: voor de vijfde achtereenvolgende keer weigerde de organisatie een spreker verbonden aan A3W op de manifestatie. Hoewel de coalitie van ruim 50 organisaties in Wir haben es satt! - waarvan ook A3W Saar deel uit maakt – de stelling 'Verscheidenheid voedt de wereld' uitdraagt, laat ze in eigen kring weinig inhoudelijke verscheidenheid toe, aldus Röder.

Taco van Dommels

Volkskrant werktuig Deep State

De Volkskrant krijgt taart van Deep State. Vorig jaar lanceerde de NRC een smerige aanval op onze enige Nederlandse volkstribuun Omzigt, ten behoeve van zekere belangen. Uiteraard kon ons 'katholiek vakbondsblad' De Volkskrant niet achterblijven in serviliteit jegens de macht: in inclusief de voorpagina maar liefst 5 pagina's werd uit de doeken gedaan hoe onze AIVD en MIVD al in 2014 ontdekten dat de Russen bezig waren de VS te hacken.

WK

Een oproep tot solidariteit: verdedig Afrin - verdedig de mensheid!

In de strijd om Afrin zien we de universele dimensies van de strijd van het volk tegen fascisme, dictatuur en dood - en voor democratie, vrijheid en rechtvaardigheid.  


Dilar Dirik 
 


Laura is niet leuk

Presidentsverkiezingen vandaag in Finland en onder de titel Laura is niet leuk heb ik er in Kleintje Muurkrant een serie artikelen aan gewijd.

JoopFinland

Blufpoker rond Noord-Korea

Spelen de Verenigde Staten een spelletje nucleaire blufpoker met Noord-Korea of moeten we serieus rekening houden met een kernoorlog? Er zijn goede redenen om te kiezen voor de eerste optie. Al sinds april 2017 dreigt de Amerikaanse president Trump met een aanval op nucleaire raketbases van Noord-Korea. Deskundigen houden rekening met een kernaanval ("first strike") of een beperkte aanval ("bloody nose"). Maar al deze dreigingen zijn vooralsnog niet bewaarheid geworden. Op 3 juli en wederom op 28 juli voerde Noord-Korea testen uit met zijn Hwasong-14 lange-afstands-raket, en op 3 september voerde het land zijn zesde kernproef uit zonder enige vergelding van de regering Trump.

Henk van der Keur