Actueel

Kontributie voor Konfrontatie: stort wat je missen kunt op NL35INGB0005349231 tnv De Stelling te 's-Hertogenbosch, onder vermelding van ‘Konfrontatie’.

Konfrontatie Digitaal wordt gemaakt en in de lucht gehouden door mensen die zich daarvoor niet laten betalen. Nu is er helaas een reden om onze lezersters om een bijdrage in de kosten te vragen. Het ANP heeft blijkbaar ook geld tekort en zit achter mensen en instanties aan die niet voor beeldmateriaal hebben betaald. Het nieuwsagentschap maakt daarbij gebruik van de ‘diensten’ van het Belgische bedrijf "Permission Machine". Copyright-mafia dus, die er niet vies van is om een poenige deurwaarder in te schakelen.