Actueel

Den Haag 17 oktober: ¨Stop flexcontracten en afbraak sociale huur. Wonen is een recht!¨

De Haagse Mug nodigt uit voor de presentatie ¨Stop flexcontracten en
afbraak sociale huur. Wonen is een recht!¨ door Abel Heijkamp van de
Bond Precaire Woonvormen op woensdag 17 oktober 2018 (19:30 - 21:30 uur)
in Vrijplaats Utopie.

Wonen wordt steeds tijdelijker, onzekerder en duurder. Abel vertelt over
de penibele woonsituatie die een groeiende groep mensen aan de lijve
ervaart. Getroffen worden zowel jongeren als ouderen, en mensen uit
verschillende inkomensklassen.

Hij belicht de oorzaken en achtergronden. En gaat daarbij ook in op
beleidsmaatregelen of -voorstellen die de fundamenten van het sociale
huursysteem als geheel ondermijnen, zoals ´Scheefwonen´, ´Passend
Toewijzen´ en ´Passend Wonen´ (de titel van een recent Manifest van 23