Kerstcrisis? Hoezo crisis?

En zo was het dan weer een paar dagen mediabal op het Binnenhof met dank aan de drie ‘dissidenten’ van de PvdA en konden we ons verkneukelen over het rumoer: vallen ze wel of vallen ze niet. Want dat werd natuurlijk al snel een belangwekkender vraag dan de vraag waar het eigenlijk over ging: in dit geval dan om de vrije-artsenkeus als onderdeeltje van ons zorgstelsel, dat we zo zorgvuldig aan het afbreken zijn. En het leek allemaal heel principieel te zijn. Om dissident Adrie Duivesteijn te citeren: Voor mij is dit zo principieel. Het gaat om rechtsgelijkheid. Mensen die geld hebben, zouden toegang tot betere zorg kunnen krijgen. Dat is een tweedeling in de zorg.

Hans de Bruin

De nieuwe muur

Ik vond hem wel wat hebben, de Muur van Berlijn. Het zal er mee te maken hebben dat ik zestien was toen ik hem zag. Op die leeftijd is alles nog zoals jij: onschuldig. Ik stond samen met onze schoolklas op een verhoging aan de Westelijke kant en kon over de muur kijken. Ik zag niets dat  me kon verontrusten. Het was grijs, druilerig weer, zoveel herinner ik me. En dat de muur aan de Oostelijke kant geflankeerd werd door een stadion, dat is me ook bijgebleven.

JoopFinland

Verdienen aan veiligheid

De brochure ziet er mooi uit, dat moet The Hague Security Delta worden nagegeven. Daarmee is het ook wel gedaan met de complimenten. The Hague Security Delta (HSD) is een innovatieplatform waarin de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven zich gezamenlijk storten op de ontwikkeling van nieuwe veiligheidstechnologieën en daarvoor een heuse innovatieagenda hebben opgesteld. Inderdaad, dan weet je het wel ongeveer: 'We willen beter in staat zijn om gedrag van individuen en groepen te herkennen en te voorspellen (...) big data moet gebruikt woren om afwijkend of ongewenst gedrag te herkennen en op basis hiervan vijandig of crimineel gedrag te voorkomen.' Afwijkend en ongewenst gedrag.

Ronald van Haasteren

Teeven: “Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”

Wat verwacht Thomas Spijkerboer dat Teeven gaat zeggen tijdens het symposium over Grensdoden en mensenrechten op maandag 15 december in de VU? Wat anders dan hetgeen ik hierboven heb samengevat? Een oproep om Teeven niet het woord te geven, maar wèl een vluchteling, werd vorige week al gedaan. (https://www.indymedia.nl/node/25699)

Joke Kaviaar

Heerlijk helder Heineken

Mevrouw Charlene de Carvalho is een zestigjarige in Londen wonende bankiersvrouw met vijf kinderen. Ze studeerde rechten in Leiden, Frans in Genève en fotografie in New York. Het op kleur sorteren van legoblokjes was naar haar eigen zeggen jarenlang een obsessieve bezigheid van haar. Mevrouw de Carvalho wordt als mediaschuw omschreven. Nu heeft ze voor het eerst een interview gegeven aan het Amerikaanse blad Fortune. Daarin laat ze, beter dan in welke marxistische inleiding in de economie, en veel beknopter dan Thomas Piketty zien hoe het werkt.

Willem Bos
Inhoud syndiceren