“Don’t let Afrin become another Kobane”

Academici en internationale mensenrechtenactivisten hebben een petitie gepubliceerd waarin ze de wereldleiders oproepen om de voortdurende Turkse agressie tegen de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië, met beschietingen door artillerie en luchtaanvallen te stoppen.

De petitie, die ondertekend is door accademici en activisten als Noam Chomsky, Michael Hardt en Debbi Bookchin, roept op om nieuwe aanvallen van Turkije en van door Turkije ondersteunde jihadistengroepen als Al Qaeda, te voorkomen.

Hieronder de volledige tekst:

Noam Chomsky, Michael Hardt e.a.

De dingen die er echt toe doen

Laatst was het weer eens zo ver. Een expert liet zijn licht schijnen over onze concurrentiepositie binnen de Europese economie. En wat bleek? We werken te weinig. Met name de vrouwen laten het afweten op de arbeidsmarkt. Met hun deeltijdbaantjes is de arbeidsproductiviteit ver onder de maat. Natuurlijk werd er ook nog even ingekopt dat hun zelfontplooiing en de maatschappelijke relevantie niet uit de verf zullen komen met zo een geringe deelname aan het arbeidsproces.

Pietje Rebel

De grote ruk

De conservatieve reactie op de progressieve erfenis van de jaren zestig liet in Nederland langer op zich wachten dan in Amerika en Groot-Brittannië. Frits Bolkestein en Pim Fortuyn doorbraken de surplace, hun opvolgers sprintten naar het rechts-populisme dat we nu beleven.

Merijn Oudenampsen

Kanttekeningen bij het FNV-offensief

Komende zaterdag, 13 januari, is de landelijke start van het FNV-offensief ‘tegen de race naar beneden’. De FNV wil ‘een beweging voor fundamentele verandering op gang brengen, zodat Nederland eerlijk wordt’. De bond gaat strijden voor ‘maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stopt. En maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en aandeelhouders, eerlijk gaat meebetalen aan onze samenleving.’

Willem Bos

Hoge Raad

De Hoge Raad adviseert de wetgever in een uitspraak van 8 december om de bepaling, dat bloedverwanten in de tweede graad wanneer er sprake is van mantelzorg geen gezamenlijke huishouding voeren, te schrappen. (HR:2017:3081 te vinden op rechtspraak.nl). Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het inkomen van de mantelzorgers, omdat ze soms zelfs helemaal zonder inkomen kunnen komen te zitten. Dit is de zoveelste (bureaucratische) tegenwerking van mensen die hun naaste willen verzorgen.

Piet van der Lende
Inhoud syndiceren