Niet bij herdenken alleen...

Een deel van Nederland weet het op 4 mei maar liefst twee minuten vol te houden om de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Volgens de Britse Peace Pledge Union zijn en worden er sinds die oorlog nog zeker 250 grote oorlogen gevoerd op de wereld, terwijl aan de oostgrens van Europa een volgende oorlog alweer in voorbereiding is.

Bas van der Plas

Militair keynesianisme: staal en oorlog

Al eerder schreef ik mijn Konfrontatie column op deze rode feestdag. De dag dat verworvenheden van de arbeidersstrijd gevierd worden en de toekomstige lijnen uitgezet. Destijds schreef ik over Truke. Ik mocht werken met deze anarchistische antimilitariste. Maar laat ik ook Tine Kombrink - uit RSAP-hoek - noemen, die samen met Truke consciëntieus iedere week een achttal binnen- en buitenlandse kranten doornam op relevant nieuws en dat uitknipte en opplakte voor het archief van de Campagne tegen Wapenhandel. Beide hadden ze iets met de Spanje strijders tegen het fascisme. Beide net een beetje uit een andere hoek.

Martin Broek

Prikkeldraad tegen beschaving

Het is koud, ijskoud en men waarschuwt hier voor de koude Koningsnacht. Kou, drank en de koning: een cocktail om stomdronken van te worden en onderkoeld te raken. Vluchtelingen zitten vast in detentiecentra. Hoe zouden zij zich warm houden? Worden ze dronken of doen ze zich tegoed aan een boterham, met iets warms te drinken?

José van Leeuwen

Een pot haat: de fascist Erdogan, de racist Umar, en de EU vluchtelingenjagers Samsom, Rutte, Dijkhoff e.v.a.

De racistische vluchtelingenhaatster Umar en de fascist en massamoordenaar Erdogan verdienen elkaar. En ook: de fascist Erdogan en de vluchtelingenhaters Rutte, Samsom, Dijkhoff en alle andere EU-leiders verdienen elkaar. Ik nodig hen allen uit aangifte te doen als ze zich door mij beledigd voelen, gewoon omdat het kan. Vrijheid van meningsuiting is in Neederland ook selectief, dus doe je best.

Joke Kaviaar

Gehysteriseerde hondenbaasjes

Hoewel de misdaadcijfers al jaren een dalende lijn vertonen, neemt het aantal plaatsen waar burgers zich verenigen om in hun woonomgeving als ‘burgerwachten’, ook wel ‘buurtwachten’ of ‘buurtpreventieteams’ genoemd, te patrouilleren en op die manier, al dan niet voorzien van honkbalknuppels, criminele elementen af te schrikken, of om als digitale buurtwachten in WhatsApp-groepjes verdachte situaties te signaleren, gestaag toe.

Louis van Overbeek
Inhoud syndiceren