Racisme is een veelkoppig monster

Er is maar één echte definitieve oplossing tegen racisme en dat is totaal niet meer in termen van ras denken. Rassen bestaan niet, punt uit. Racisme bestaat intussen wel, dat wil zeggen dat een deel van de mensen, een onbehoorlijk groot deel, wél in termen van ras denkt. En daaraan bovendien allerlei waarde-oordelen koppelt, het een is beter dan het andere. Niet in termen van ras denken klinkt op samenlevingsniveau en op wereldschaal erg utopisch. Maar op individueel niveau kan het direct. En wel nu meteen.

Weia Reinboud

Elpisma..!

Al eerder schreef ik in dit digitale periodiek over Griekenland, een land waarvan ik met de opkomst van Syriza hoopvolle verwachtingen had (evenals van Podemos in Spanje), ik was zelfs even steunlid van die partij geworden, maar hoe bedrogen kwam ik uit... De ontwikkelingen in Griekenland volg ik echter nog met belangstelling.

Bas van der Plas

Hoe Nederland zijn laatste bomen velt

Hoewel ons land vergelijkenderwijs al arm is aan bos en bomen, is door een beleidswijziging de vergunning die men nodig heeft (had) om een boom te mogen kappen onder het motto ‘deregulering’ feitelijk afgeschaft.

En dan: wat is natuur nog in dit land? (J.C. Bloem, De Dapperstraat)

Louis van Overbeek

Rukken naar rechts in Noord-Europa

Het gaat extreemrechts voor de wind in Europa. En in de zogenoemde Noordse landen -IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken: volgens neonazi's en fascisten de bakermat van het volgens hen superieure blanke ras- zelfs beter dan dat. In Denemarken en Noorwegen zitten fascisten in de regering, in Zweden spinnen ze garen bij het cordon sanitair dat de regeringspartijen daar tegen hen hebben opgericht. In dit stuk zoom ik in op de ontwikkeling in Finland, die de laatste dagen in een stroomversnelling is geraakt.

JoopFinland

De lessen van Corbyn

Nederland is niet het Verenigd Koninkrijk. Groot-Brittannië heeft een andere geschiedenis, een andere politieke cultuur, een ander politiek systeem en andere politieke verhoudingen, maar toch zijn er uit de opmerkelijke uitslag van de parlementsverkiezingen aan de andere kant van de Noordzee ook voor links in Nederland lessen te trekken. De belangrijkste zijn hieronder op een rijtje gezet.

Willem Bos
Inhoud syndiceren